ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารเทศการบิน