ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน