ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน(เครื่องบิน) แผนกฝึกบินเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน