ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย