ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเทศสัมพันธ์) แผนกบริการการศึกษา สำนักวิชาการ