ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งครูการบิน สังกัดแผนกฝึกบินเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน