ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน