ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องสื่อสาร สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน