ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ