ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ