ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน