ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานวิจัยธุรกิจ 1 สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน