ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 2 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน