ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 แผนกการเงิน สังกัดสำนักการเงินการคลัง