ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง สังกัดสำนักงานการเงินการคลัง