ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 สังกัด สำนักผู้ว่าการ และ ต.พนักงานขับรถ สังกัดแผนกธุรการ สำนักผู้ว่าการ