ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง เข้าเป็นพนักงานตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล (ครั้งที่1)