ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน