ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน 1 สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน