ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ