ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล