ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบัญชี