ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์