ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ