ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานวิจัย สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน