ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ