ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน