ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิชาการ