ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล