ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักผู้ว่าการ