ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2558