ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล