ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต.ครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาช่างอากาศยาน