ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน