ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล