ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เป็นการภายใน