ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน