ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ