ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน