ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดแผนกธุรการ สำนักผู้ว่าการ