ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์