ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน