ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำกนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัด ผซล.กซอ.