ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบิน แผนกฝึกบินจำลอง สังกัดกองฝึกบิน ศฝบ.