ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน