ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ