ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ แผนกธุรการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ