ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบภาคปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา