ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559