ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากศยานและเครื่องยนต์